Relokacja maszyn

 • Relokacja maszyn produkcyjnych rozpoczyna się od
  zaplanowania procesu w którego skład wchodzą plany:

  • transportu i logistyki,
  • załadunku i rozładunku,
  • demontażu i montażu,
  • bezpieczeństwa energetycznego,
  • strategii działania w sytuacjach kryzysowych i nie zaplanowanych
   (np. nagłe pogorszenie warunków atmosferycznych).

  Wcześniejsze zaplanowanie każdego z tych etapów sprawia że usługa wykonywana jest sprawnie i w pełni profesjonalnie.

 • Zwykle każdy z parków technologicznych posiada elementy bardziej wrażliwe na ewentualne uszkodzenia.
  Dlatego szczegóły punktów z wyżej opisanej strategii omawiamy indywidualnie.