Relokacja i przenoszenie linii produkcyjnych

Świadczymy kompleksową obsługę - przenoszenie linii produkcyjnych.

Zasięg działania

Relokacja linii produkcyjnych na terenie całej Polski jak również wszystkich krajów Unii Europejskiej.

Oferujemy:

  1. » przygotowanie do transportu, załadunek i rozładunek maszyn,
  2. » rozłączanie i podłączanie maszyn (elektryka + automatyka),
  3. » montaż i demontaż maszyn (poziomowanie – kotwienie do podłoża),
  4. » transport maszyn na terenie Polski i krajów Unii Europejskiej.

Procedury relokacji

Usługa wymagająca olbrzymiej skrupulatności oraz reżimu stosowania procedur.

Przed przystąpieniem do realizacji wykonujemy pełną inwentaryzację parku maszynowego, która zakończona jest wykonaniem dokumentacji przedwykonawczej. W przypadkach w których nie otrzymamy dokumentacji do przewożonych linii kompletujemy ją samodzielnie w konsultacji z producentem rozwiązań. W ostateczności stosujemy elementy inżynierii wstecznej. Wykonujemy konserwację elektryki i automatyki. Zapewniamy wsparcie informatyczne przy łączeniu urządzeń do nowej sieci TCP/IP w warstwie drugiej i trzeciej.

Odtworzenie konfiguracji procesów produkcji

Sprawność linii produkcyjnej zapewnia park maszyn skonfigurowanych w sposób umożliwiający ich wzajemną współpracę. Często koncepcja konfiguracji procesów produkcji nie ogranicza się wyłącznie do ustawienia maszyn, ale eskaluje do nowych elementów wiążących (z pozoru niezależne urządzenia) w jedną całość. Tę całość opisujemy jako linię technologiczną, która staje się funkcjonalna jedynie na skutek niezawodnej współpracy wszystkich jej elementów. Aby zapewnić sprawność całego mechanizmu wykorzystuje się elementy automatyki przemysłowej i zaawansowanej elektryki.

Sprawność układu po transporcie do nowej lokalizacji

Aby zapewnić sprawność całego układu po transporcie do nowej lokalizacji należy zadbać nie tylko o prawidłowy montaż poszczególnych elementów, ale również o zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego poprzez np. doprowadzenie siły o odpowiedniej wydajności i prawidłowe zakotwiczenie urządzeń. Ale przede wszystkim należy zbadać czy procesy technologiczne zachodzące pomiędzy danymi maszynami nie są zagrożone (np. elementy układu mogą nie działać prawidłowo poprzez niewłaściwe rozproszenie sieci WiFI, która w poprzedniej lokalizacji była prawidłowa).

Odtwarzanie modelu procesów automatyki przemysłowej

Relokacja linii produkcyjnych zawiera zakres prac, który obejmuje odtwarzanie modelu procesów automatyki przemysłowej w nowym miejscu na podstawie analizy funkcjonalnej miejsca źródłowego i dostarczonej dokumentacji.
Zajmujemy się transportem i rekonfiguracją:

  • urządzeń i maszyn realizujących produkcję lub procesy przemysłowe,
  • urządzeń do montażu, urządzeń do transportu bliskiego, systemów paletyzujących, linii pakujących,
  • urządzeń wykonawczych: silników, napędów, przepustnic, pomp,
  • urządzeń sterujących: sterowniki, komputery przemysłowe, panele operatorskie.