Konserwacja, automatyka, elektryka

 • Sprawność linii produkcyjnej zapewnia park maszyn skonfigurowanych w sposób umożliwiający ich wzajemną współpracę. Często koncepcja konfiguracji procesów produkcji nie ogranicza się wyłącznie do ustawienia maszyn, ale eskaluje do nowych elementów wiążących (z pozoru niezależne urządzenia) w jedną całość. Tę całość opisujemy jako linię technologiczną, która staje się funkcjonalna jedynie na skutek niezawodnej współpracy wszystkich jej elementów. Aby zapewnić sprawność całego mechanizmu wykorzystuje się elementy automatyki przemysłowej i zaawansowanej elektryki.

 • Aby zapewnić sprawność całego układu po transporcie do nowej lokalizacji należy zadbać nie tylko o prawidłowy montaż poszczególnych elementów, ale również o zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego poprzez np. doprowadzenie siły o odpowiedniej wydajności i prawidłowe zakotwiczenie urządzeń. Ale przede wszystkim należy zbadać czy procesy technologiczne zachodzące pomiędzy danymi maszynami nie są zagrożone (np. elementy układu mogą nie działać prawidłowo poprzez niewłaściwe rozproszenie sieci WiFI, która w poprzedniej lokalizacji była prawidłowa).

 • Zakres prac, który wykonujemy obejmuje odtwarzanie modelu procesów automatyki przemysłowej w nowym miejscu na podstawie analizy funkcjonalnej miejsca źródłowego i dostarczonej dokumentacji.

 • Zajmujemy się transportem i rekonfiguracją:

  • urządzeń i maszyn realizujących produkcję lub procesy przemysłowe,
  • urządzeń do montażu, urządzeń do transportu bliskiego, systemów paletyzujących, linii pakujących,
  • urządzeń wykonawczych: silników, napędów, przepustnic, pomp,
  • urządzeń sterujących: sterowniki, komputery przemysłowe, panele operatorskie.
 • The Future of Factory Automation 2013-11-04 21:04:18